Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Informacje ogólne o uczelni
 
 
 

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Politechnika jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Mamy ponad 60-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami.

Rektorem Politechniki Białostockiej od 2012 r. jest prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Nasza Uczelnia to 7 wydziałów, blisko 14 tysięcy studentów i ponad 600 nauczycieli akademickich. Budynki Politechniki Białostockiej zlokalizowane są przy ul. Wiejskiej (tu mieści się nasz kampus z Wydziałami: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Informatyki, Mechanicznym, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta, a także Centrum Nowoczesnego Kształcenia, które będzie oddane do użytku studentów w styczniu 2013 r.), przy ul. Grunwaldzkiej (tu swą siedzibę ma Wydział Architektury) oraz w znakomicie skomunikowanym z resztą miasta Kleosinie (tu znajduje się kampus Wydziału Zarządzania). Poza aglomeracją białostocką Uczelnia prowadzi także Zamiejscowy Wydział Leśny, w położonej w sercu Puszczy Białowieskiej Hajnówce.

Prowadzimy studia w systemie trójstopniowym. Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie), II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie) oraz doktoranckie (studia III stopnia, 4-letnie). Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiska oraz mechanika – oferta studiów doktoranckich. Ponadto Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika oraz mechanika. Zachęcamy również do zapoznania się z bogatą ofertą studiów podyplomowych organizowanych na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej.

Poza bardzo dobrą bazą dydaktyczną, mamy doskonałe warunki do uprawiania sportów. Zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnej hali, gdzie można rozegrać mecze siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, i gdzie można ćwiczyć judo lub aerobik. Prężnie działają agendy studenckie, 14 sekcji sportowych AZS i ponad 50 Studenckich Kół Naukowych. Poza studiowaniem oferujemy wiele możliwości angażowania się w życie Uczelni oraz stwarzamy niepowtarzalną szansę osobistego rozwoju. Nasi pracownicy i studenci korzystają z programu międzynarodowej wymiany LLP Erasmus, który umożliwia wyjazd do ponad 80 ośrodków akademickich na świecie.

Studenci Politechniki Białostockiej zdobywają laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w dziedzinie informatyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania. W 2010 roku drużyna RHEA z Wydziału Informatyki zdobyła pierwszą nagrodę w światowym konkursie Imagine Cup w kategorii Internet Explorer 8 Award oraz II miejsce w   kategorii Next Generation Web Award. W czerwcu 2011 roku zespół z Politechniki Białostockiej zajął I miejsce na prestiżowych, międzynarodowych zawodach University Rover Challange w Stanach Zjednoczonych – zbudowany przez studentów Wydziału Mechanicznego i Elektrycznego łazik marsjański Magma2 był bezkonkurencyjny.

Nasi nauczyciele akademiccy są uznanymi specjalistami, uczestniczą w pracach Komitetów Naukowych PAN. W ramach umów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych współpracują licznymi  ośrodkami akademickimi Europy i świata, pozyskują środki finansowe z Unii Europejskiej (m. in. 7 Program Ramowy UE) i innych źródeł na badania, rozwój i inwestycje.

Politechnika Białostocka organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, warsztaty, debaty o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, m. in. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Białostocki Salon Maturzystów, Akademicki Dzień Przedsiębiorczości. W kalendarium imprez Białegostoku na stałe wpisały się już Przegląd Krótkich Form Filmowych czy Forum Motoryzacji. Nierzadko głównymi pomysłodawcami i organizatorami imprez artystycznych i edukacyjnych są sami studenci.

Uczelnia nieustannie się rozwija, współpracuje z licznymi partnerami w regionie, kraju i na świecie. W 2010 r. powstał Instytut Innowacji i Technologii, którego celem jest komercjalizacja badań naukowych.  Politechnika Białostocka pozyskuje także środki z funduszy unijnych. Wśród wielu projektów wyróżnia się prestiżowa budowa Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W atrakcyjnie zaprojektowanym budynku swoją siedzibę znajdą Biblioteka, Studium Języków Obcych Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W czerwcu 2011 r. Uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. blisko 90 mln zł na realizację projektu pn. „INNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej”, którego celem jest unowocześnienie uczelnianej infrastruktury oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT.

Politechnika Białostocka – oswajamy technologie!