Szukaj
?
 
 
 
Pion Prorektora ds. Studenckich i dydaktyki PB
 
 
 
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

dr hab. Grażyna Łaska
tel. 746-90-20
fax 746-91-79
prorektor.dydaktyka[at]pb.edu.pl
specjalista ds. administracyjnych - asystentka prorektora
mgr Monika Stankiewicz
tel. 746-90-20
fax 746-91-79
m.stankiewicz[at]pb.edu.pl
Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki strona www

główny specjalista kierujący działem
mgr Irena Werdoni
tel. 746-90-24
fax 746-90-24
i.werdoni[at]pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Jakości Kształcenia

mgr Joanna Oniśko
mgr inż. Agnieszka Sakowicz
tel. 746-90-16
jonisko[ab]pb.edu.pl
a.sakowicz[ab]pb.edu.pl
Biuro Karier Politechniki Białostockiej strona www

specjalista
mgr Izabela Stankiewicz
tel. 746-97-54 kariera[at]pb.edu.pl
Główny specjalista – dyrygent chóru Politechniki Białostockiej strona www

dr hab. Wioletta Miłkowska

Studium Języków Obcych strona www

kierownik
mgr Wioletta Omelianiuk
tel. 746-90-61 w.omelianiuk[at]pb.edu.pl
z-ca kierownika
mgr Halina Bramska
tel. 746-90-29 h.bramska[at]pb.edu.pl
sekretariat
mgr inż. Edyta Kiersnowska
tel. 746-90-21 sjo[at]pb.edu.pl
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu strona www

kierownik
mgr Stanisław Piątkowski
tel. 746-97-01 swp[at]pb.edu.pl
sekretariat
mgr inż. Bogusława Hozakowska
tel. 746-97-00 studium.wf[at]pb.edu.pl
Studium Fizyki

kierownik
prof. dr hab. Antoni Rewiński
tel. 746-90-74 rewinski[at]pb.edu.pl
Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

dr inż. Jarosław Makal tel. 746-94-21 j.makal[at]pb.edu.pl
Pełnomocnik ds. Kierunków Zamawianych

dr inż. Jarosław Werdoni tel. 746-93-93 jwerdoni[at]pb.edu.pl
Pełnomocnik ds. Organizacji Zajęć Sportowych w PB

mgr Sławomir Szczerbiński tel. 746-97-02