Szukaj
?
 
 
 
Nauka i badania - ogłoszenia
 
 
 
Komunikat - projekty badawcze
 

Uprzejmie informuję, że został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych. Komisja konkursowa wyłoniła następujące nazwy w pięciu kategoriach konkursowych:

  • konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – nazwa OPUS;
  • konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora – nazwa PRELUDIUM;
  • konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora – nazwa SONATA;
  • konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych – nazwa HARMONIA;
  • konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe – nazwa MAESTRO.
Wstępny harmonogram konkursów

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Zamknięcie konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Zamknięcie konkursu

OPUS

15.03.2011

17.06.2011

30.11.2011

15.03.2012

15.06.2012

31.12.2012

15.09.2011

22.12.2011

30.06.2012

15.09.2012

15.12.2012

30.06.2013

PRELUDIUM

15.03.2011

17.06.2011

30.11.2011

15.03.2012

15.06.2012

31.12.2012

15.09.2011

22.12.2011

30.06.2012

15.09.2012

15.12.2012

30.06.2013

SONATA

15.03.2011

17.06.2011

30.11.2011

15.03.2012

15.06.2012

31.12.2012

15.09.2011

22.12.2011

30.06.2012

15.09.2012

15.12.2012

30.06.2013

HARMONIA

15.03.2011

17.06.2011

30.11.2011

15.03.2012

15.09.2012

30.01.2013

15.12.2011

15.03.2012

30.07.2012

15.12.2012

15.03.2013

30.07.2013

MAESTRO

15.06.2011

30.09.2011

31.03.2012

15.06.2012

15.09.2012

30.01.2013

15.12.2011

15.03.2012

30.07.2012

15.12.2012

15.03.2013

30.07.2013

Staże

podoktorskie

15.12.2011

15.03.2012

30.06.2012

15.12.2012

15.03.2013

30.06.2013


Szczegółowe informacje dotyczące warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów będą umieszczane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (http://www.ncn.gov.pl/) po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN.

Aktualnie zostały ogłoszone szczegółowe warunki przeprowadzania niżej wymienionych konkursów:
3. Staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011
Opracowano na podstawie materiałów NCN.
Barbara Kieliszek
Dział Nauki Politechniki Białostockiej
tel. 85 746 90 29; e-mail: b.kieliszek@pb.edu.pl