Szukaj
?
 
 
 
Nauka i badania - ogłoszenia
 
 
 
Informacja o konkursach NCN
 

Uprzejmie informuję, że Koordynatorzy Dyscyplin działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.) oraz uchwały nr 21/2013 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 lutego 2013 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

Wnioski o finansowanie projektów badawczych (w języku polskim i angielskim) należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji www.osf.opi.org.pl. Formularze zostaną udostępnione w systemie w pierwszej połowie kwietnia br.

Wniosek wydrukowany z systemu OSF w języku polskim, w dwóch egzemplarzach, należy złożyć do Działu Nauki w terminie do 10 czerwca 2013 r. Natomiast wydruk roboczy wniosku do sprawdzenia należy złożyć co najmniej 7 dni wcześniej.

Opracowano na podstawie materiałów NCN.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 746 90 29

Barbara Kieliszek
Dział Nauki Politechniki Białostockiej
e-mail: b.kieliszek@pb.edu.pl