Szukaj
?
 
 
 
Nauka i badania - ogłoszenia
 
 
 
II Konkurs Programu INNOTECH
 

Uprzejmie informuję, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs Programu INNOTECH obejmującego ścieżki programowe In-Tech oraz Hi-Tech.

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących zadania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wnioski o finansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji https://osf.opi.org.pl  w terminie do 02 maja 2012 r. Nabór wniosków jest jednoetapowy.

Regulamin II konkursu oraz wzory formularzy i oświadczeń wymaganych na etapie składania wniosków znajdują się na stronie internetowej NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/

Opracowano na podstawie materiałów NCBiR.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 746 90 29

Barbara Kieliszek

Dział Nauki Politechniki Białostockiej

e-mail: b.kieliszek@pb.edu.pl