Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Limity miejsc
 
 
 
Limity miejsc na poszczególne kierunki i rodzaje studiów rozpoczynających się od semestru letniego w roku akademickim 2012/2013
 

L.p.

Wydział

Kierunek

Limit miejsc

II stopień

stacjonarne

niestacjonarne

wieczorowe

zaoczne

1.

Architektury

architektura i urbanistyka

90

60

architektura wnętrz

35

60

2.

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

architektura krajobrazu

45

budownictwo

150

gospodarka przestrzenna

70

inżynieria środowiska

110 + 20*

ochrona środowiska

60

3.

Elektryczny

elektronika i telekomunikacja

60

60

elektrotechnika

60

4.

Informatyki

informatyka

150

60

5.

Mechaniczny

automatyka i robotyka

60

inżynieria biomedyczna

60

mechanika i budowa maszyn

90

6.

Zarządzania

zarządzanie i inżynieria produkcji

60

60

RAZEM

1120

120

180* studia prowadzone w języku angielskim