Szukaj
?
 
 
 
aktualności dla studentów niepełnosprawnych
 
 
 
Zajęcia na pływalni/siłowni –termin ostateczny
 

Niepełnosprawni studenci PB mający w semestrze zimowym 2011/2012 zajęcia z wf-u, zainteresowane zamianą takich zajęć  z sali gimnastycznej na pływalnię/siłownię,  proszone są o pilną, ostateczną deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2011 (wystarczy e-mail: niepełnosprawni@pb.edu.pl , telefon 85/7469292 lub kontakt osobisty –pokój 251- budynek Wydziału Mechanicznego). Po weryfikacji zgłoszeń osoby te otrzymają zwrotną  informację o terminie odbioru karnetów. Karnety będą dostępne nie  później niż od 20.11.2011 i będą ważne przez 3 miesiące.