Szukaj
?
 
 
 
aktualności dla studentów niepełnosprawnych
 
 
 
Zajęcia na pływalni lub siłowni
 

Studenci niepełnosprawni, odbywający w sem. zimowym roku akad. 2012/2013 zajęcia wfu na sali gimnastycznej, mogą ubiegać się o zamianę tej formy zajęć na zajęcia na siłowni lub pływalni.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie deklaracji w postaci wniosku (wzór wniosku na stronie internetowej Uczelni w załączniku nr1 http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=7186) osobiście do pok.251, (wydz. mechaniczny) lub w wersji elektronicznej (niepelnosprawni@pb.edu.pl) do dn. 15.10.2012. Do wniosku potrzebne będą: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (do wglądu) i zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty poświadczające konieczność (wskazanie) wnioskowanej takiej zamiany formy zajęć.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne w pok. 251 (wydz. mechaniczny) lub telefonicznie (nr tel. 85/7469292).