Szukaj
?
 
 
 
aktualności dla studentów niepełnosprawnych
 
 
 
Studium projektowania graficznego i multimediów
 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza osoby niepełnosprawne z województwa podlaskiego do uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń „Studium projektowania graficznego i multimediów” stanowiącym kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu projektanta grafiki i szansę na staż. Rekrutacja już się rozpoczęła i trwa do 10 lutego  2012 roku!

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu skierowane są do osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego, które pozostają bez zatrudnienia, oraz posiadają średnie wykształcenie i podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.

W ramach udziału w Projekcie każdy uczestnik otrzyma:

  • dostęp do szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o nowoczesny program i z wykorzystaniem najnowszego sprzętu,
  • stałe wsparcie osobistego mentora,
  • możliwość rozwoju umiejętności społecznych i przygotowanie do wejścia na rynek pracy, w tym szkolenie z zakresu telepracy,
  • szansę na płatne staże zawodowe.

Szkolenia będą się odbywać w Białymstoku, jak i w trybie e-learningu.

Zapewniamy wyżywienie podczas zajęć stacjonarnych i zwrot kosztów podróży związanych z rekrutacją i szkoleniem.

Projekt jest realizowany od 1 września 2011r. do 28 lutego 2014 r. Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2012 roku.

Wypełnione ankiety zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres biura Projektu.

Szczegółowe informacje na temat Studium oraz dokumenty rejestracyjne  dostępne są na stronie Projektu http://www.studiumprojektowania.pl/, pod adresem mailowym bialystok@idn.org.pl oraz w biurze Projektu:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ul. Legionowa 28 lok. 607, 15-281 Białystok

tel. 85 679 26 65, 509 662 672