Szukaj
?
 
 
 
aktualności dla studentów niepełnosprawnych
 
 
 
REKIN BIZNESU – bezpłatne szkolenie z zakładania działalności gospodarczej
 

Udział w szkoleniu to doskonała okazja do zdobycia wiedzy z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz podstaw w jej dalszym prowadzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności typu spin-off/out.

Szkolenia adresowane są do studentów, absolwentów (w ciągu 12 m-cy od ukończenia studiów), doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych zamieszkujących, uczących się bądź pracujących na terenie województwa podlaskiego. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby niepełnosprawne oraz kobiety. W szczególności zapraszamy także osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.

Organizatorem szkolenia jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Szkolenia są przeprowadzane w ramach projektu „Podlaski SPIN-acz nauki i biznesu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu, udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia także bezpłatny poczęstunek w trakcie szkoleń oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia organizowane są w Białymstoku.

Program szkolenia:

Etap 1 „Podstawy zakładania działalności gospodarczej z uwzględnieniem przedsiębiorczości akademickiej” (10 godz.)

wprowadzenie do zagadnień związanych z przedsiębiorczością, studia przypadków, zasady zakładania własnej działalności gospodarczej od 1 lipca 2011 roku – system CEIDG.

50 uczestników Etapu 1 odznaczających się postawą przedsiębiorczą zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w Etapie 2.

Etap 2 „Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zakładanie spółek typu spin-off/out” (80 godz.)

w podziale na moduły: analiza rynku, zakładanie działalności i pozyskanie kapitału, księgowość i podatki, marketing i zarządzanie, biznesplan, komunikacja w biznesie, negocjacje w biznesie. Uczestnicy zostaną poproszeni o napisanie własnego biznes planu – autorzy 10 najbardziej innowacyjnych zostaną zakwalifikowani do Etapu 3.

Etap 3 „Sprzedaż, czyli to, do czego stworzone jest przedsiębiorstwo” (20 godz.)

prowadzenie prezentacji z elementami sprzedaży, znaczenie i kryteria doboru personelu. Dodatkowo w ramach Etapu 3 przewidziane są zajęcia indywidualne z doradcą i opiekunem merytorycznym (50 godz.).

W ramach szkoleń zostanie także zorganizowany konkurs na najlepszy biznes plan. Trzy najbardziej innowacyjne pomysły biznesowe zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi:

I miejsce: 10 000 zł brutto

II miejsce: 6 000 zł brutto

III miejsce: 4 000 zł brutto

REKRUTACJA TRWA DO 29 lutego 2012 roku.

Dane kontaktowe:

Biuro Projektu w Białymstoku

ul. Jagienki 4, pok.3

15-542 Białystok

tel. 85 733 89 79

www.rekinbiznesu.chodkowska.edu.pl

projekt4@chodkowska.edu.pl