Szukaj
?
 
 
 
aktualności dla studentów niepełnosprawnych
 
 
 
KURS ECDL Core DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza bezrobotne  osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne, zamieszkałe w woj. podlaskim  do udziału w kursie ECDL Core w ramach projektu „Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy”. Najbliższa edycja kursu rozpocznie się w kwietniu 2013.

Uczestnicząc w kursie  maja Państwo  szansę zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

-podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych
-użytkowania komputerów i zarządzania plikami
-przetwarzania tekstów
-arkuszy kalkulacyjnych
-użytkowania baz danych
-grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej
-przeglądania stron www i komunikacji.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. Kurs prowadzony będzie w pracowni komputerowej Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok 609 (VI) piętro

Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy przystąpią do certyfikowanego egzaminu ECDL na poziomie CORE.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

-telefoniczny pod nr tel. 508 501 455
-mailowy: bialystok@idn.org.pl
-osobisty w biurze projektu- ul. Legionowa 28 lok 609 (VI piętro, Błękitny Wieżowiec)


Udział w Kursie oraz przystąpienie do egzaminu ECDL jest bezpłatne.

Projekt „Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego