Szukaj
?
 
 
 
 
Zwolnienia z egzaminu
 
 
 
Zwolnienia z egzaminu
 

 

 

Ta informacja nie dotyczy studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2010/2011 i latach późniejszych – proszę otworzyć zakładkę dotyczącą nowego egzaminu B2.

Zwolnienia z egzaminu

Studenci posiadających certyfikaty na poziomie B2 lub wyższym są zwolnieni z egzaminu.

Studenci, którzy na egzaminie FCE uzyskali oceny A lub B, uzyskują wpis w indeksie z oceną bardzo dobrą,  natomiast ocena C daje zwolnienie z egzaminu z oceną dobrą.

Egzamin TELC zdany na ocenę 1 lub 2 – bardzo dobry, 3 – dobry, 4 – dostateczny.

Egzamin TOEIC (Test of English for International Communication):

- światowy standard pomiaru kompetencji językowych

- najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku akademickim

- egzamin, którego się nie oblewa! – jeden test określi poziom (A 2, B 1, C 1, a może nawet C 2)

700-880 pkt. - poziom C

881-920 pkt. - poziom B

921 pkt. i wyżej - poziom A

- egzamin przyjazny dla zdających: student nie musi deklarować poziomu

- certyfikat, który może zastąpić egzamin z języka angielskiego po zakończeniu lektoratu

Żeby być zwolnionym z egzaminu należy uzyskać:

· Poziom B 1 :

550 –579 pkt - na ocenę dobrą; 580 – 599 pkt - na oceną dobrą plus; 600 – 699 pkt - na oceną bardzo dobrą

· Poziom B 2:

700-749 pkt - na ocenę dostateczną 750 – 759 pkt  - na  ocenę dobrą; 760 – 779 pkt  - na  ocenę dobrą plus; 780 – 800 pkt  - na ocenę bardzo dobrą

Egzamin TOEIC zwalnia tylko z egzaminu kończącego lektorat, natomiast nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia i uzyskiwania zaliczeń.