Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Zdjęcia do legitymacji elektronicznej
 
 
 
ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązani są do przesłania poprzez system IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka „prześlij zdjęcie do legitymacji”).

Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:

  1. kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami; głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
  2. twarz powinna zajmować około 2/3 powierzchni zdjęcia;
  3. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy; osoby posługujące się wyżej wymienionymi zdjęciami zobowiązane są do okazania dowodu osobistego z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji; w przeciwnym razie zobowiązane są przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do systemu). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego wczytywania do systemu).

Zdjęcie przesłane poprzez system IRK powinno być identyczne ze zdjęciem dostarczonym wraz z dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.