Szukaj
?
 
 
 
Zadania
 
 
 

Zadania  pełnomocnika to m. in.:

  • utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca  z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne oraz działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,
  • pomoc wydziałom i innym jednostkom PB we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studentów niepełnosprawnych,
  • informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia studentów  niepełnosprawnych w PB,
  • informowanie wydziałów o zmianach funkcjonowania uczelni w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług,
  • prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem uczelnianym,
  • pomoc w usuwaniu barier utrudniających dostęp do zasobów informacyjnych oraz zajęć dydaktycznych,
  • współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych działających na innych uczelniach.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych podlega Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej.