Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wzór rekrutacyjny
 
 
 
WZÓR REKRUTACYJNY 2012/2013
 
  • kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny od 2010 roku

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2008, 2009

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z lat 2002, 2005, 2006, 2007

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

Mr, – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

  • kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).