Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wymagane przedmioty na kierunkach
 
 
 
PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególne kierunki studiów zostały przedstawione w tabelach poniżej. Szczegółowy opis kierunków i specjalności, które można wybrać w trakcie studiów znajduje się na stronach podanych w tabeli.

W tabelach zostały użyte następujące skróty:

  • WA - Wydział Architektury
  • WBiIŚ - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • WE - Wydział Elektryczny
  • WI - Wydział Informatyki
  • WM - Wydział Mechaniczny
  • WZ - Wydział Zarządzania
  • ZWL-Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce.