Szukaj
?
 
*  
Kultura
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Władze miasta
 
 
 

Organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta. Prezydentem Miasta Białegostoku jest dr hab. Tadeusz Truskolaski. Jego zastępcami są: Adam Poliński, Andrzej Meyer, Aleksander Sosna, Renata Przygodzka.

Tadeusz Truskolaski urodził się 10 kwietnia 1958 r. w Kapicach Starych. Wychowany w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich, w rodzinie o tradycjach akowskich.
Z wykształcenia jest doktorem habilitowanym ekonomii. Żonaty, żona Ewa pracuje w firmie szkoleniowej. Jest ojcem Emilii i Krzysztofa, którzy są uczniami białostockich liceów.
Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. Autor siedemdziesięciu publikacji naukowych.
Zatrudniony przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju.
Kierował Departamentem Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wdrażał program PHARE, z którego Białystok, wraz z Podlasiem, otrzymał 52 mln euro. Stworzony przez Tadeusza Truskolaskiego zespół fachowców zapewnił województwu podlaskiemu, w ramach opracowanych programów pomocowych, ponad 400 mln złotych.
Był doradcą ministra rozwoju regionalnego. Pracował nad Strategią Rozwoju Kraju oraz programem operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Posiada liczne kontakty międzynarodowe. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.
Działacz społeczny, należy do NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie w Białymstoku.
Jest osobą aktywną. Zimą jeździ na nartach i łyżwach, latem - na rowerze. Oprócz tego pływa oraz gra w tenisa ziemnego i stołowego. Wolny czas spędza z rodziną w ogrodzie działkowym.

26 listopada 2006 r. mieszkańcy miasta wybrali Tadeusza Truskolaskiego na Prezydenta Miasta Białegostoku. 5 grudnia 2006 r. dr Tadeusz Truskolaski złożył ślubowanie i objął obowiązki Prezydenta Miasta Białegostoku.


Zadania Prezydenta Miasta:
* przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
* określenie sposobu wykonywania uchwał,
* gospodarowanie mieniem komunalnym,
* wykonywanie budżetu,
* zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok,
tel. 085 878-6002
e-mail: prezydent@um.bialystok.pl

Treść pochodzi ze strony www.Bialystok.pl