Szukaj
?
 
 
 
Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy
 
 
 

Lista pracowników Politechniki Białostockiej wybranych na funkcje Społecznych Inspektorów Pracy
w PB w kadencji od 29.06.2012 do 28.06.2016

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna lub pion

1.

inż. Grzegorz Orzepowski

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy w Politechnice Białostockiej

2.

mgr inż. arch. Izabella Ullman

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Architektury

3.

mgr inż. Daniel Wieliczko

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

4.

mgr inż. Grzegorz Kraszewski

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Elektryczny

5.

mgr inż. Małgorzata Wróblewska

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Informatyki

6.

inż. Rajmund Koniuszewski

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Mechaniczny

7.

Bogdan Kafel

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Zarządzania

8.

mgr inż. Paweł Miniuk

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pion Rektora i Prorektorów

9.

Waldemar Szymanowicz

Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pion Kanclerza