Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Studia stacjonarne II stopnia
 
 
 
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
 

Kierunek studiów

Wydział

Zasady rekrutacji

architektura krajobrazu

WBiIŚ

w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

architektura i urbanistyka1

WA

ocena na dyplomie ukończenia studiów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą punktacją, decydować będzie średnia ocen ze studiów

architektura wnętrz1

automatyka i robotyka

WM

w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

budownictwo

WBiIŚ

elektronika i telekomunikacja

WE

elektrotechnika

gospodarka przestrzenna

WBiIŚ

informatyka

WI

inżynieria biomedyczna

WM

inżynieria środowiska

WBiIŚ

matematyka

WI

mechanika i budowa maszyn

WM

ochrona środowiska

WBiIŚ

w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

turystyka i rekreacja

WZ

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji1 O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku studiów akredytowanego przez PKA.