Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
 
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE I STOPNIA
 

Kierunek studiów

Wydział

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

architektura krajobrazu

WBiIŚ

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, chemia, geografia
 • język obcy nowożytny

automatyka i robotyka

WM

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
 • język obcy nowożytny

budownictwo

WBiIŚ

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, chemia
 • język obcy nowożytny

edukacja techniczno-informatyczna

WM

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
 • język obcy nowożytny

elektronika i telekomunikacja

WE

 • matematyka*
 • fizyka
 • język obcy nowożytny

elektrotechnika

WE

 • matematyka*
 • fizyka
 • język obcy nowożytny

energetyka

WE

 • matematyka*
 • fizyka
 • język obcy nowożytny

gospodarka przestrzenna

WBiIŚ

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biologia, geografia, informatyka
 • język obcy nowożytny

informatyka

WI

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka
 • język obcy nowożytny

inżynieria biomedyczna

WM

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
 • język obcy nowożytny

inżynieria środowiska

WBiIŚ

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia*, fizyka, chemia
 • język obcy nowożytny

leśnictwo

ZWL

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia
 • język obcy nowożytny

logistyka

WZ

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia
 • język obcy nowożytny

matematyka

WI

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka
 • język obcy nowożytny

mechanika i budowa maszyn

WM

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
 • język obcy nowożytny

ochrona środowiska

WBiIŚ

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka***, biologia, chemia
 • język obcy nowożytny

politologia

WZ

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny


technika rolnicza i leśna

WM

złożenie wymaganych dokumentów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc:

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
 • język obcy nowożytny

turystyka
i rekreacja

WZ

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia
 • język obcy nowożytny

zarządzanie

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia
 • język obcy nowożytny

zarządzanie
i inżynieria produkcji

 • matematyka*
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia
 • język obcy nowożytny* W przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem, matematyka jest przedmiotem do wyboru.

*** Dotyczy wyłącznie maturzystów od 2010 roku.