Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Studia niestacjonarne wieczorowe II stopnia
 
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) II STOPNIA
 

Kierunek studiów

Wydział

Zasady rekrutacji

architektura i urbanistyka1

WA

ocena na dyplomie ukończenia studiów

w przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą punktacją, decydować będzie średnia ocen ze studiów

architektura wnętrz11. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku studiów akredytowanego przez PKA.