Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia
 
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) I STOPNIA
 

Kierunek studiów

Wydział

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

architektura i urbanistyka

WA

- I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)

- II etap:

  • matematyka
  • jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
  • język obcy nowożytny

architektura wnętrz

WA

- I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)

- II etap:

  • matematyka*
  • jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski**, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
  • język obcy nowożytny

grafika

WA

- I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)

- II etap:

  • matematyka*
  • jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski**, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
  • język obcy nowożytny* W przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem, matematyka jest przedmiotem do wyboru.

** Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.