Szukaj
?
 
 
 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
 
 
a) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej - NOWE
b) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców - NOWE
c) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych
oraz zmiany dotyczące rozporządzenia
Załącznik 1 - wniosek o finansowanie projektu badawczego własnego / habilitacyjnego
Załącznik 2 - raport roczny / końcowy z realizacji projektu badawczego własnego / promotorskiego
Załącznik 3 - wniosek o finansowanie projektu promotorskiego
Nowelizacja rozporządzenia - NOWE
d) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych
e) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania
f) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych - NOWE
g) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
h) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez ministra
i) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych
j) w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich oraz aktualizacja
k) w sprawie Przedsięwzięcia "IniTech"