Szukaj
?
 
 
 
 
Relacja z Dnia Otwartego SJO
 
 
 

Dnia 17 listopada 2006 r. pracownicy SJO PB przygotowali szereg imprez dla uatrakcyjnienia Dnia Otwartego Studium, który zorganizowaliśmy po raz kolejny w celu przybliżenia naszej jednostki pracownikom i studentom.

Przez kilka godzin, w holu budynku Wydziału Elektrycznego, dyżurowali nasi lektorzy udzielając informacji o zasadach zdobywania Uczelnianego Certyfikatu Językowego. Osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu na Certyfikat mogły otrzymać regulamin i kopie przykładowego egzaminu z języka angielskiego i niemieckiego.

O godzinie 12.15 w Auli I Wydziału Elektrycznego miał miejsce wykład w języku angielskim "2B or not 2B? An Introduction to the Common European Framework for Languages". Wykład poprowadził znany w środowisku anglistów trener - Grzegorz Śpiewak. Dr Śpiewak jest adiunktem w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także doświadczonym metodykiem i konsultantem wydawnictwa Macmillan - Polska. Prezentacja multimedialna dotyczyła europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, dzięki któremu każdy uczeń stawiając sobie odpowiednie pytania może samodzielnie określić swój poziom biegłości językowej. Wykład praktycznie i w sposób pełen humoru przybliżył studentom znaczenie poziomów kompetencji językowej oraz to na czym polega sukces w nauce języka obcego. W wykładzie uczestniczyli nie tylko studenci Politechniki, ale także jej pracownicy i osoby zainteresowane tą tematyką spoza uczelni.

Po południu, w siedzibie Studium odbyły się inne, ciekawe imprezy; konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA, oraz egzamin próbny TELC z języka angielskiego (część ustna). Konkurs wymagał sporej wiedzy na tematy kulturowe. Takimi wiadomościami popisali się: Tomasz Bobryk, Dariusz Miszkiel - obaj są studentami V semestru Inżynierii Środowiska, oraz Paweł Gruszewski - student III semestru Wydziału Zarządzania. Zwycięzcy otrzymali nagrody: słowniki Longman Dictionaries of Contemporary English oraz inne atrakcyjne materiały przydatne do doskonalenia znajomości języka angielskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się egzamin próbny, zorganizowany przez zespół ds. Egzaminów TELC - mgr Gretę Głowacką Czarnopyś i mgr Janusza Rożka. Uczestnicy poznawali techniki zdawania egzaminu ustnego. Osoby, które wybrały się na to spotkanie "wyposażyliśmy" w wartościowe informacje i opowiadania typu "Reader's", które pomogą samodzielnie szlifować język angielski.

Serdecznie dziękujemy wydawnictwom językowym Macmillan i Longman za pomoc o zorganizowaniu naszych imprez.

 
galeria