Szukaj
?
 
*  
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Publikacje do 2008 roku
 
 
 

2008


 • Bagieńska A, Wojsznis B., Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, 2008, 209 s., 26,57 zł (monografia)
 • Bandyszewski W. i in., Wytrzymałość materiałów, cz. 2, 2008, 244 s, 31,40 zł (podręcznik)
 • Celmerowski A., Modelowanie i symulacja układów fizycznych Matlab/Simulink, 2008, 88 s., 16,91 zł (podręcznik)
 • Chiżniak W., Inwentaryzacja, metoda i ocena bonitacyjna obiektów przyrodniczych w ekoturystyce, 2008, 240 s., 33,81 zł (pomoc dydaktyczna w formie ćwiczeń)
 • Dąbrowski J.R. (red.), Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna, 2008, 243 s., 42,26 zł (podręcznik)
 • Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J., Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, 2008, 289 s., 36,23 zł (podręcznik)
 • Korniluk W., Woliński K., Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, 2008, 336 s., 42,26 zł (podręcznik)
 • Krętowska J., Baszeń M. Mechanika budowli w przykładach Płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami Metoda sił, 2008, 270 s., 33,81 zł (podręcznik)
 • Krętowska J., Dyląg Z., Mechanika budowli w przykładach Płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami Metoda przemieszczeń Metoda Crossa, 2008, 242 s., 31,40 zł (podręcznik)
 • Krętowski M., (red.), Informatyka Z. 3, 2008, 180 s., 21,74 zł (zeszyt naukowy)
 • Krętowski M., Obliczenia ewolucyjne w eksploracji danych, 2008, 170 s., 21,74 zł (rozprawa naukowa)
 • Kucharski M., Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń Wybrane zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, 2008, 281 s., 33,81 zł (skrypt)
 • Matwiejczuk W., (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 12, 2008, 481 s., 36,23 zł (zeszyt naukowy)
 • Niebrzydowski W., Beton i żelbet a formy architektoniczne XX wieku, 2008, 140 s., 42,26 zł (monografia)
 • Nowak T., Ochrona własności intelektualnej, 2008, 63 s., 14,50 zł (skrypt)
 • Piotrowski R., Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii, 2008, 231 s., 30,19 zł (skrypt)
 • Popławski T.W., (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 13, 2008, 429 s., 31,40 zł (zeszyt naukowy)
 • Tałałaj I., Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybrane zagadnienia. Tom I, 2008, 128 s., 28,98 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z. (red.), Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i świata, 2008, 542 s., 55,55 zł (monografia)
 • Tomczonek Z., (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 11, 2008, 375 s., 28,98 zł (zeszyt naukowy)
 • Weber M., Angielski w technikach CAD, 2008, 80 s., 14,49 zł (skrypt)
 • Zabielska-Adamska K. (red.), Budownictwo, Z. 32, 2008, 188 s., 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Żarnowiecka J. (red.), Architektura Z. 21, 2008, 170 s., 21,74 zł (zeszyt naukowy)2007

 • Banaszuk P., Wodna migracja rolniczych zanieczyszczeń obszarowych do wód powierzchniowych w zlewni Górnej Narwi, 2007, 182 s., 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Bandyszewski W. i in., Wytrzymałość materiałów, cz. 1, 2007, 249 s., 31,40 zł (podręcznik)
 • Citko T., Energoelektronika. Układy wysokiej częstotliwości, 2007, 260 s., 60,38 zł (monografia)
 • Denczew S., Gospodarka komunalna w praktyce. Ćwiczenia z gospodarki komunalnej, 2007, 106 s., 14,49 zł (podręcznik)
 • Dobrzyński M.D., Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw, 2007, 245 s., 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Dzierżek K., Programowanie sterowników GeFaunk w przykładach i zadaniach, 2007, 134 s., 16,91 zł (podręcznik)
 • Gosiewski Z., Siemieniako F., Automatyka, tom 2, Synteza układów, 2007, 231 s., 30,19 zł (pod-ręcznik)
 • Jordan A., Kaczorek T., Myszkowski P., Linearyzacja nieliniowych równań różniczkowych, 2007, 294 s., 33,81 zł (monografia)
 • Kaczorek T. Wybrane zagadnienia matematyki i teorii układów dynamicznych, 2007, 293 s., 30,19 zł (podręcznik)
 • Krętowski M. (red.), Informatyka Z. 2, 2007, 173 s., 19,32 zł (zeszyt naukowy)
 • Peterson W., Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego, 2007, 206 s., 24,15 zł (monografia)
 • Pieńkowski C., Przepływ ciepła i wymienniki, 2007, 253 s., 33,81 zł (monografia)
 • Popławski W.T. (red.), Instytucje publiczne w procesie zarządczym, 2007, 280 s., 33,81 zł (rozprawa naukowa)
 • Radziszewski P., Zmiany właściwości lepko-sprężystych lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych w wyniku procesu starzenia, 2007, 188 s., 26,57 zł (monografia)
 • Sajewicz E., Tribologiczne aspekty funkcjonowania narządu zębowego człowieka, 2007, 250 s., 33,81 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F. (red.), Dynamika pneumatycznych układów napędowych, 2007, 226 s., 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Szlendak J.K., Modele obliczeniowe węzłów ramowych spawanych konstrukcji stalowych z rur prostokątnych, 2007, 212 s., 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Tokajuk A., Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970. Architektoniczne i urbanistyczne aspekty modernizacji w miastach Białostocczyzny na tle doświadczeń europejskich, 2007, 178 s., 24,15 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z. (red.), Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, 2007, 396 s., 36,23 zł (monografia)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 31, 2007, 286 s., 32,60 zł (zeszyt naukowy)
 • Żarnowiecka J. (red.), Architektura Z. 20, 2007, 150 s., 16,91 zł (zeszyt naukowy)2006


 • Banaszuk H. (red.), Inżynieria Środowiska Z. 17, 2006, 158 s., 21,74 zł (zeszyt naukowy)
 • Budzisz B., Urban W., Wasiluk A., Teoria i praktyka zarządzania, 2006, 147 s., 18,11 zł (pod-ręcznik),
 • Czarnecki W., Korolczuk D. (red.), Odnowa polskiej wsi, 2006, 238 s., 26,57 zł (monografia)
 • Dorosz D., Płaskie struktury światłowodowe, 2006, 94 s., 14,49 zł (podręcznik)
 • Kulesza Z. S., Ćwiczenia laboratoryjne z urządzeń automatyki, 2006, 190 s., 24,15 zł (podręcznik)
 • Lindstedt P. (red.), Budowa i Eksploatacja Maszyn Z. 13, 2006, 244 s., 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Łaska G., Tendencje dynamiczne zbiorowisk zastępczych w Puszczy Knyszyńskiej + Załączniki, 2006, 503 s., 86,94 zł (rozprawa naukowa)
 • Mazur B., Pejzaż kulturowy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 2006, 98 s., 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski C., Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wieloro-dzinnych, 2006, 118 s., 16,91 zł (rozprawa naukowa)
 • Piotrowski A., Parafieniuk M., Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja, 2006, 390s., 36,23 zł (podręcznik)
 • Siemieniako F., Gosiewski Z., Automatyka, tom 1, Modelowanie i analiza układów, 2006, 304 s., 32,60 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z. (red.), Kultura – gospodarka – kształcenie. Wybrane problemy państw Europy Środkowo-Wschodniej w dobie globalizacji, 2006, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Tomczonek Z., Czerewacz K. (red.), Rola Studenckich Kół Naukowych we współczesnej nauce, 2006, 350 s., 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 27, 2006, 307 s., 33,81 zł (zeszyt naukowy)
 • Zabielska-Adamska K. (red.), Budownictwo Z. 28, t. 1 i t. 2, 2006, t. 1 (365 s.), 36,23 zł, t. 2 (486 s.), 42,26 zł (zeszyt naukowy)
 • Zabielska-Adamska K. (red.), Budownictwo Z. 29, 2006, 254 s., 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Zabielska-Adamska K., Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających, 2006, 254 s., 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Żarnowiecka J.C., Owerczuk A. (red.), Nauka – Architektura – ¬Edukacja, 2006, 202 s., 26,57 zł (monografia)
 • Żukowski M., Modelowanie stanów termicznych budynku z podłogowym systemem grzewczo-wentylacyjnym, 2006, 214 s., 21,74 zł (rozprawa naukowa)2005

 • Aniserowicz K., Analiza zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w rozległych obiektach narażonych na wyładowania atmosferyczne, 2005, 31,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Barańczuk Z. (red.) Excel w zarządzaniu firmą. Podstawy, 2005, 26,57 zł (podręcznik)
 • Bobrowski L., Eksploracja danych oparta na wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcjach kry-terialnych, 2005, 21,74 zł (rozprawa naukowa)
 • Bogucka A., Turystyka w liczbach – analiza w ruchu i zagospodarowania turystycznego w wo-jewództwie podlaskim, 2005, 8,45 zł (rozprawa naukowa)
 • Dąbrowska-Milewska G. (red.), Zabudowa mieszkaniowa w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004, 2005, 21,74 zł (rozprawa naukowa)
 • Dorosz J., Technologia światłowodów włóknistych, 2005, 38,64 zł
 • Jajuga K., Nazarko J. (red.), Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia, 2005, 12,08 zł (rozprawa naukowa)
 • Jaroszewicz J., Zoryj L., Metody analizy drgań osiowosymetrycznych płyt kołowych z zastoso-waniem funkcji wpływu Cauchy’ego, 2005, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Jewtuszenko O., Trochimczuk R., Relacyjne bazy danych. Ćwiczenia praktyczne, 2005, 18,11 zł (podręcznik)
 • Mosdorf R., Badania dynamiki lokalnych zjawisk wrzenia, 2005, 26,57 zł (rozprawa naukowa)
 • Naruszewicz S. (red.), Świat otwartych granic. Szanse czy zagrożenia?, 2005, 54,34 zł
 • Niewiadomski K., Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych na przykładzie województwa podlaskiego, 2005, 222 s., 30,19 zł (monografia)
 • Ostanin A., Optymalizacja liniowa i nieliniowa, 2005, 26,57 zł (podręcznik)
 • Sieńko E., Tałałaj I., Green Matters. English for Environmental Engineers, 2005, 18,11 zł (podręc-znik)
 • Tomczonek Z., Popławski T. W. (red.), Kulturowe i ekonomiczne aspekty procesów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, 2005, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.) Budownictwo Z. 26, 2005, 36,23 zł (zeszyt naukowy)
 • Weber M., Angielski w projektowaniu wspomaganym komputerowo, 2005, 12,08 zł (podręcznik)
 • Weber M., Angielski w technikach komputerowych. Z kluczem do pytań, 2005, 8,45 zł (podręcznik)2004


 • Basista A., Historia architektury. Od początków do końca XVIII wieku, 2004, 35,02 zł (podręcznik)
 • Błaszczak U. J., Rafałowski M., Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych, 2004, 24,15 zł (skrypt)
 • Bołtryk M., Lelusz M., Technologia konstrukcji prefabrykowanych, 2004, 14,49 zł (skrypt),
 • Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, 2004, 30,19 zł (materiały konferencyjne)
 • Jermołowicz R., Śleszyńska M., Architecture of the 20th century, 2004, 22,94 zł (podręcznik)
 • Kaczorek T., Zastosowanie macierzy wielomianowych i wymiernych w teorii układów dynamicz-nych, 2004, 50,72 zł (podręcznik)
 • Kulesza Z., Siemieniako F., Mystkowski A., Ćwiczenia z automatyki. Symulacja elementów i ukła-dów, 2004, 14,49 zł (skrypt)
 • Lindstedt P. (red.), Budowa i Eksploatacja Maszyn Z. 12, 2004, 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Magrel L., Prognozowanie procesu fermentacji metanowej osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych, mleczarskich i gnojowicy, 2004, 18,11 zł (rozprawa naukowa)
 • Michałowski K., Malinowska B. (red.), Markowe produkty turystyczne w północno-wschodniej Polsce, 2004, 26,57 zł (rozprawa naukowa)
 • Naruszewicz S. (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 9, 2004, 33,81 zł (zeszyt naukowy)
 • Naruszewicz S., Konrad Adenauer. Kanclerz i Europejczyk, 2004, 22,94 zł (skrypt)
 • Omelianiuk W., Ostapczuk M., Zawadzka A., Sach- und fachtexte aut Deutsch. Teil 1, 2004, 14,49 zł (podręcznik)
 • Piekunko I., Wykorzystanie teorii fal Elliotta na rynku kapitałowym na przykładzie giełdy papierów wartościowych w Warszawie, 2004, 26,57 zł (skrypt)
 • Rafałowski M., Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej, 2004, 26,57 zł (rozprawa naukowa)
 • Saeed K., Image Analysis for Object Recognition, 2004, 16,91 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F., Karpovich S., Huścio T., Dajniak I., Ćwiczenia z automatyki. Napęd i sterowanie pneumatyczne, 2004, 19,32 zł (skrypt)
 • Sieńko E., Bramska H., R U red E :)? Materiały pomocnicze do nauki Języka Angielskiego na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja, 2004, 19,32 zł (podręcznik)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 25, 2004, 31,40 zł (zeszyt naukowy)
 • Żarnowiecka J., Przestrzeń informatyczna i architektura regionalna, 2004, 48,30 zł (rozprawa naukowa)2003


 • Bartosiewicz Z., Mozyrska D., Pawłuszewicz E., Matematyka dla studentów kierunku zarządzanie i marketing, wyd. 2, 2003, 21,74 zł (skrypt)
 • Czerewacz K., Procesy integracyjne w Ameryce Północnej, 2003, 25,36 zł (podręcznik)
 • Lindstedt P. (red.), Budowa i Eksploatacja Maszyn Z. 11, 2003, 22,94 zł (zeszyt naukowy)
 • Linowska A., Bagieńska A., Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, 2003, 33,81 zł (podręcznik)
 • Łach J. (red.), Mechanika Z. 25, 2003, 18,11 zł (zeszyt naukowy)
 • Łach J., Termodynamika techniczna, cz. 2, 2003, 42,26 zł (podręcznik)
 • Naruszewicz S. (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 8, 2003, 36,23 zł (zeszyt naukowy)
 • Poskrobko B. (red.), Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej, 2003, 36,23 zł (rozprawa naukowa)
 • Szymański E., Technologia materiałów budowlanych, 2003, 19,32 zł (podręcznik)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 23, 2003, 26,57 zł (zeszyt naukowy)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 24, 2003, 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Urban W., Systemy jakości a podnoszenie konkurencyjności. Wyniki badań w przemyśle spożywczym, 2003, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Wojsznis B., Ignatiuk S., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, 2003, 30,19 zł (podręcznik)2002

 • Bryłka J., Świsłocka R., Lewandowski W., Repetytorium z chemii nieorganicznej i organicznej, 2002, 12,08 zł (podręcznik)
 • Dobrzański G. (red.), Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju ekorozwoju w Polsce, 2002, 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Dobrzański G. (red.), Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, 12,08 zł (materiały konferencyjne)
 • Dybczyński W. (red.), Elektryka Z.16, 2002, 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Ignatiuk S., Ekonomiczno-organizacyjne aspekty rozwoju mleczarstwa w regionie podlaskim w świetle wyników badań własnych, 2002, 13,28 zł (rozprawa naukowa)
 • Izdebski K., Modulowanie i symulacja procesów technologicznych montażu, 2002, 18,11 zł (rozprawa naukowa)
 • Jabłoński K. A., Budownictwo kościelne na terenie archidiecezji białostockiej (1795-1939), 2002, 38,64 zł (rozprawa naukowa)
 • Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, 2002, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Kaczyński R., Tchoulkine S. G., Pogodaev L. I., Physical principles of investigation and modeling of wear resistance of metals and alloys on the basis of structure energy philosophy, 2002, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Kiryluk H., Michałowski K., Ziółkowski R., Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w woj. Podlaskim, 2002, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Kożuch A. (red.), Rachunkowość dla menedżerów, 2002, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Lindstedt P. (red.), Budowa i Eksploatacja Maszyn Z. 10, 2002, 14,49 zł (zeszyt naukowy)
 • Łach J., Termodynamika techniczna, cz. 1, 2002, 33,81 zł (podręcznik)
 • Michałowski K., Ziółkowski R., Zarządzanie turystyką, 2002, 33,81 zł (rozprawa naukowa)
 • Naruszewicz S. (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 7, 2002, 31,40 zł (zeszyt naukowy)
 • Stepaniuk J. (red.), Informatyka Z. 1, 2002, 22,94 zł (zeszyt naukowy)
 • Szypcio Z., Stany efektywne plastycznego płynięcia ośrodków rozdrobnionych, 2002, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, 2002, 12,08 zł (materiały konferencyjne)
 • Tribiłło R. (red.) Budownictwo Z. 22, 2002, 31,40 zł (zeszyt naukowy)
 • Uścinowicz J. (red.) Architektura Z. 19, 2002, 24,15 zł (zeszyt naukowy)2001


 • Banaszuk H., (red.), Inżynieria Środowiska Z. 12, 2001, 33,81 zł (zeszyt naukowy)
 • Bartosiewicz Z. (red.) Matematyka Fizyka Chemia Z. 20, 2001, 10,87 zł (zeszyt naukowy)
 • Bielawska I. B., Podstawy turystyki i rekreacji w ekosystemach, 2001, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Bielawska I. i in. Turystyka w województwie podlaskim, 2001, 26,57 zł (rozprawa naukowa)
 • Boruszko D., Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych, 2001, 14,49 zł (skrypt)
 • Chmielak A. (red.) Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, 2001, 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Citko T., Tunia H., Winiarski B., Układy rezonansowe w energoelektronice, 2001, 31,40 zł (mono-grafia)
 • Czerwiński A. (red.), Inżynieria Środowiska Z. 14, 2001, 16,91 zł (zeszyt naukowy)
 • Lewicka M., Regulska E. Ćwiczenia rachunkowe z chemii, 2001, 27,77 zł (skrypt)
 • Miłaszewski R. (red.), Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwo-jem przedsiębiorstwa i gminy, 2001, 18,11 zł (rozprawa naukowa)
 • Mozyrska D., Pawłuszewicz E., Stasiewicz R., Równania różniczkowe zwyczajne i transformata La-plac’ea, 2001, 31,40 zł (skrypt)
 • Naruszewicz S. (red.) Ekonomia i Zarządzanie Z. 6, 2001, 21,74 zł (zeszyt naukowy)
 • Niebrzydowski J., Metody matematyczne estymacji stanów pracy wiejskich sieci elektroenerge-tycznych, 2001, 18,11 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski K. (red.) Inżynieria Środowiska Z. 13, 2001, 21,74 zł (zeszyt naukowy)
 • Poskrobko B. (red.) Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju, 2001, 26,57 zł (rozprawa naukowa)
 • Sasinowski H. Transformacja struktur przestrzeni, 2001, 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Seweryn A., (red.) Mechanika Z. 23, 2001, 14,49 zł (zeszyt naukowy)
 • Siemieniako F., Kuźmierowski T., Wspomagane komputerowo wyznaczanie parametrów ruchu efek-tora manipulatorów, 2001, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Ślusarczyk J. Problemy wojny i pokoju w polskiej myśli politycznej. Kompendium, 2001, 16,91 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 21, 2001, 26,57 zł (zeszyt naukowy)2000

 • 50 Lat Politechniki Białostockiej, 2000, 24,15 zł
 • Busłowicz M., Odporna stabilność układów dynamicznych liniowych stacjonarnych z opóźnieniami, 2000, 24,15 zł (monografie PAN Komitet Automatyki i Robotyki T. 1)
 • Chmielak A. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, 2000, 18,11 zł (rozprawa naukowa)
 • Czerwiński A., Kołos A., Matowicka B. (red.), Przemiany siedlisk i roślinności Uroczyska Stare Biele w Puszczy Knyszyńskiej, 2000, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Fryc I., Korekcja widmowa i przestrzenna fotometrów, 2000, 8,45 zł (rozprawa naukowa)
 • Hajduk S., Michałowski K., Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na obszarze Polski pół-nocno-wschodniej, 2000, 30,19 zł (rozprawa naukowa)
 • Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J., Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, 2000, 42,26 zł (skrypt)
 • Kacprzak M., Kacprzak D., Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing, 2000, 31,40 zł
 • Lasocka I., Zambrzycki J. (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, 2000, 30,19 zł (skrypt)
 • Lindstedt P. (red.), Budowa i Eksploatacja Maszyn Z. 7, 2000, 18,11 zł
 • Miłaszewski R. (red.), Zintegrowane systemy zarządzania w gospodarce wodnej, 2000, 26,57 zł (rozprawa naukowa)
 • Naruszewicz S. (red.), Ekonomia i Zarządzanie Z. 5, 2000, 24,15 zł
 • Niczyporuk A., Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska, 2000, 21,74 zł (skrypt)
 • Seweryn A. (red.), Mechanika Z. 22, 2000, 14,49 zł (zeszyt naukowy)
 • Siemieniako D., Strategia działania w niszach rynkowych. Zasady kształtowania i możliwości wykorzystania, 2000, 16,91 zł (rozprawa naukowa)
 • Ślusarczyk J., Polityczna działalność ruchu obrońców pokoju, 2000, 36,23 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 20, 2000, 18,11 zł (zeszyt naukowy)
 • Włodarczyk J., Oblicza architektury, 2000, 21,74 zł (rozprawa naukowa)1999

 • Bołtryk M., Rola wibracji w kształtowaniu właściwości cementowych ośrodków dyspersyjnych, 1999, Studia z Zakresu Inżynierii PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Nr 48, 18,11 zł
 • Bryłka J., Chemia ogólna z zadaniami, 1999, 54,34 zł (skrypt)
 • Gładyszewska K., Wentylacja i klimatyzacja. Ćwiczenia laboratoryjne, 1999, 30,19 zł
 • Lejdy B., Sajczyk A., Laboratorium urządzeń elektroenergetycznych, 1999, 18,11 zł (skrypt)
 • Naruszewicz S. i in., Prawo i postępowanie celne, 1999, 30,19 zł (skrypt)
 • Naruszewicz S., Prawo spółek, 1999, 24,15 zł (skrypt)
 • Nazarko W., Konstrukcje metalowe. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, 1999, 24,15 zł (skrypt)
 • Nikitin W., Guriew W., Łapko A., Modelowanie procesów w produkcji i eksploatacji warstwowych konstrukcji budowlanych, 1999, 36,23 zł (rozprawa naukowa)
 • Osipiuk W., Deformacja niesprężysta i pękanie materiałów, 1999, 14,49 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski K. i in., Ogrzewnictwo, t. 1, 1999, 54,34 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski K. i in., Ogrzewnictwo, t. 2, 1999, 53,34 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F. i in., Wybrane mechatroniczne układy pomiarowe i wykonawcze, 1999, 6,04 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F., W. Żdanuk, Laboratorium podstaw automatyki, 1999, 18,11 zł (skrypt)
 • Spis absolwentów i pracowników naukowych PB 1949-1999, 1999, 12,08 zł
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 19, 1999, 16,91 zł (zeszyt naukowy)
 • Uścinowicz J. (red.), Architektura Z. 18, 1999, 24,15 zł (zeszyt naukowy)
 • Wrzosek S., Zarządzanie środowiskiem przez administrację publiczną w Polsce, 1999, 19,32 zł (skrypt)


1998

 • Bródka J., Cwalina W., Sztywność i nośność ram stężonych o węzłach podatnych, 1998, 24,15 zł
 • Łapińska H., Obiekty wypoczynkowe nad jeziorami. Przyrodniczo-krajobrazowe kryteria kształtowania, 1998, 24,15 zł (rozprawa naukowa)
 • Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem. T. 1-3, 1998, 54,34 zł (materiały konferencyjne)
 • Sikorski A., Problemy dotyczące minimalizacji strat łączeniowych w przekształtniku, 1998, 21,74 zł (rozprawa nauko-wa)1997


 • Busłowicz M., Stabilność układów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach, 1997, 12,08 zł (rozprawa naukowa)
 • Dolistowska M., Zapomniane rotundy. Budynki panoram polskich w XIX wieku, 1997, 9,66 zł (rozprawa naukowa)
 • Dybczyński W., Projektowanie układów świetlnooptycznych naświetlaczy. Zagadnienia wybrane, 1997, 9,66 zł (rozprawa naukowa)
 • Ignatiuk S. i in., Organizacja i zarządzanie procesami wytwórczymi, 1997, 9,66 zł (skrypt)
 • Michałowski K., Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, 1997, 18,11 zł (rozprawa naukowa)
 • Niczyporuk A., Kiryluk A., Ćwiczenia z łąkarstwa, 1997, 14,49 zł (skrypt)
 • Uścinowicz J., Symbol, archeotyp, struktura: hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej, 1997, 71,24 zł (rozprawa naukowa)
 • Wierzbicki T., Analiza wody i ścieków, 1997, 19,32 zł (skrypt)1996

 • Bródka J., Kozłowski A., Sztywność i nośność węzłów podatnych, 1996, 14,49 zł
 • Grabowski R. J., Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kole-jowych i trasach wodnych, 1996, 7,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Kucharski J., Fizyka dla studentów wydziału mechanicznego, t. 2, 1996, 12,08 zł (skrypt)
 • Łaska G. (red.), Inżynieria Środowiska Z. 8, 1996, 12,08 zł (zeszyt naukowy)
 • Wrzosek S., Państwo, gospodarka, zasoby naturalne. Problematyka prawna, 1996, 14,49 zł (skrypt)1995

 • Czech M., Kryteria wytrzymałościowe i równania konstytutywne sprężystości ciał ortotropowych, 1995, 4,83 zł (rozprawa naukowa)
 • Czerwiński A., Geobotanika w ochronie środowiska lasów Podlasia i Mazur, 1995, 18,11 zł (skrypt)
 • Kurowski W., Podstawy teoretyczne komputerowego miernictwa systemów mechanicznych, 1995, 7,25 zł (skrypt)
 • Siemieniako F., Pneumatyczne filtry dolnoprzepustowe – analiza i synteza, 1995, 4,83 zł (rozprawa naukowa)
 • Szymański E., Współczesna ceramika budowlana, 1995, 7,25 zł (skrypt)1994

 • Jakowluk A. (red.), Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów, t. 1. Historia mechaniki i kinetyki, 1994, 7,25 zł (podręcznik)
 • Jakowluk A. (red.), Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów, t. 2. Dy-namika, 1994, 7,25 zł (podręcznik)
 • Jakowluk A. (red.), Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów, t. 3. Me-chanika analityczna Dynamika maszyn i robotów, 1994, 7,25 zł (podręcznik)
 • Sokół J. L., Żywienie zwierząt gospodarskich. Materiały do ćwiczeń, 1994, 4,83 zł (skrypt)1993

 • Citko T., Tunia H., Przemienniki częstotliwości. Metody analizy, 1993, 3,02 zł (rozprawa naukowa)
 • Dyląg Z. i in., Mechanika budowli, t. 3, 1993, 4,24 zł (podręcznik)
 • Dyląg Z. i in., Mechanika budowli, t. 4, 1993, 7,07 zł (podręcznik)
 • Dyląg Z. i in., Mechanika budowli, t. 2, 1993, 7,07 zł (podręcznik)
 • Gołębiowski K., Elektronika dla elektryków, 1993, 9,19 zł (skrypt)1992

 • Drabik E., Statystyczna analiza danych za pomocą komputerowych procedur statystycznych, 1992, 2,83 zł (skrypt)
 • Mrozek W., Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych, cz. 3. Konstrukcje żelbetowe, 1992, 5,66 zł (skrypt)
 • Piwnik J., Modelowanie procesów plastycznego płynięcia, 1992, 2,12 zł (rozprawa naukowa)
 • Szymański E. i in., Materiały budowlane z technologią betonu, cz. 2, 1992, 5,66 zł (skrypt)1991

 • Czarnecki W., Projektowanie obiektów przemysłowych, 1991, 2,83 zł (skrypt)
 • Czerwiński A., Czaja L., Wstęp do sozologii, 1991, 5,38 zł (skrypt)
 • Dec T., Glinicki S., Obliczanie fundamentów pasmowych opartych na podłożu sprężystym, 1991, 2,83 zł (skrypt)
 • Dmochowski Z., Urządzenia elektrotermiczne, 1991, 2,83 zł (wykład autoryzowany)
 • Kulaszewicz S. i in., Fizyka dla studentów Wydziału Elektrycznego, cz. 2, 1991, 6,79 zł (skrypt)
 • Masłowski A., Wprowadzenie do analizy dynamiki układów fizycznych, cz. 3. Identyfikacja, 1991, 1,46 zł (skrypt)1990

 • Blinowski A. i in., Mechanika ciał sprężystych i plastycznych. T. 2, 1990, 2,12 zł (skrypt)1989

 • Blinowski A., Mechanika ciał sprężystych i plastycznych. T. 1, 1989, 1,70 zł (skrypt)


plik
 
Publikacje do 2008 roku