Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Patronat Rektora PB
 
 
 
Zasady ubiegania się o Patronat Rektora Politechniki Białostockiej
 

Rektor Politechniki Białostockiej obejmuje patronatem przedsięwzięcia (konferencje, konkursy, inne), które posiadają szczególną rangę naukową, kulturalną, promocyjną związaną z działalnością Politechniki Białostockiej.

Patronat Rektora Politechniki Białostockiej jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególna rangę imprezy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego imprezy lub osobistego udziału Rektora w wydarzeniu.

plik