Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Opłata rekrutacyjna
 
 
 
OPŁATA REKRUTACYJNA 2012/2013
 

Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer rachunku.

Wniesiona opłata rekrutacyjna widoczna jest na indywidualnym koncie kandydata w Systemie IRK po wpłynięciu na konto Uczelni i zaksięgowaniu w systemie IRK.

Wymagane jest aby opłata rekrutacyjna widoczna była na koncie kandydata najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów na studia na poszczególne kierunki.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.

Studia stacjonarne I stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (85 zł – na kierunki, na których nie obowiązuje egzamin wstępny z rysunku; 120 zł – jeśli kandydat wybrał przynajmniej jeden kierunek na którym obowiązuje egzamin wstępny z rysunku), w ramach której może zarejestrować się maksymalnie na trzy kierunki studiów stacjonarnych I stopnia.

Studia stacjonarne II stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł, w ramach której ma prawo zarejestrować się na jeden kierunek studiów.

Studia niestacjonarne I stopnia oraz dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia oraz w ramach dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (85 zł – na kierunki, na których nie obowiązuje egzamin wstępny z rysunku; 120 zł – jeśli kandydat wybrał przynajmniej jeden kierunek na którym obowiązuje egzamin wstępny z rysunku).

W ramach wniesionej opłaty kandydat może zarejestrować się maksymalnie na trzy kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych I stopnia, na których uruchomiona została dodatkowa rekrutacja.

Studia niestacjonarne II stopnia oraz dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia oraz w ramach dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

W ramach wniesionej opłaty kandydat może zarejestrować się na jeden kierunek studiów niestacjonarnych II stopnia lub studiów stacjonarnych II stopnia, na których uruchomiona została dodatkowa rekrutacja.