Szukaj
?
 
 
 
 
Opis egzaminu z j. angielskiego i przykładowe zadania
 
 
 
Opis egzaminu z j. angielskiego i przykładowe zadania
 

Od września 2012 r. egzamin na poziomie B2 z języka angielskiego będzie można zdawać w trzech wersjach: język ogólny, język techniczny i język biznesowy. Student zapisując się na egzamin sam zdecyduje, którą wersję chce zdawać. Obecnie (wrzesień 2011 i luty 2012) można przystąpić do egzaminu z języka ogólnego. Wzory egzaminów specjalistycznych dostępne będą latem 2012 r. Wzór egzaminu z języka ogólnego znajduje się poniżej.

Egzamin certyfikatowy  na poziomie B2 z języka angielskiego składa się z następujących części:
1. Rozumienie ze słuchu (max. 15 pkt). Zwykle dwa osobne zadania, polecenia mogą obejmować wybór właściwej z kilku podanych odpowiedzi (a, b, c, d), decydowanie, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe (True / False), uzupełnianie zdań czy dobieranie właściwych stwierdzeń do wypowiadającej je osoby.
2. Rozumienie tekstu (max. 15 pkt). Zwykle dwa osobne zadania; polecenia mogą obejmować wybór właściwej z kilku podanych odpowiedzi (a, b, c, d), decydowanie, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe (True / False), uzupełnianie tekstu podanymi zdaniami (do wyboru), dobieranie właściwych nagłówków do tekstów czy też dopasowywanie tekstów do stwierdzeń, które są w nich zawarte.
3. Pisanie (max. 15 pkt). Student wybiera jeden z trzech tematów. Tematy mogą obejmować różne formy pisemne – rozprawkę (np. „za” i „przeciw”), sprawozdanie (np. dotyczące wyników przeprowadzonych badań czy też sprawozdanie z praktyki studenckiej itp.), list motywacyjny odpowiadający na konkretne ogłoszenie w sprawie pracy, list, który ma służyć uzyskiwaniu informacji, CV, opis / interpretacja wykresu itp.
4. Gramatyka i słownictwo (max. 35 pkt) – przykładowe polecenia z tej części egzaminu znajdują się poniżej (wraz z kluczem).
5. Egzamin ustny (max. 20 pkt). Egzamin będzie zdawany w parach, całość max. 15 minut, przed komisją składającą się z dwóch egzaminatorów. Oceniane będą: poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa, wymowa, płynność i treść wypowiedzi. Wypowiedzi mogą dotyczyć: krótkiej autoprezentacji, wylosowanych tematów ogólnych (np. „In the future the Internet will replace television as a source of home entertainment. Do you agree?”) oraz wypowiedzi dotyczącej wybranych studiów, specjalizacji, ulubionych przedmiotów itp.

plik