Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Olimpiady przewodnie rekrutacja
 
 
 
OLIMPIADY
 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów z pominięciem konkursu świadectw. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów z pominięciem konkursu świadectw jest złożenie kompletu dokumentów zgodnie z wymogami formalnymi i obowiązującym terminarzem rekrutacji, oryginału dokumentu wydanego przez Komitet Organizacyjny danej olimpiady oraz w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz i grafika, pomyślne zdanie egzaminu z rysunku.

Z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Wykaz olimpiad uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw zamieszczono w tabeli: wykaz olimpiad stopnia centralnego.