Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla studentów
 
 
 
Projekt zmian zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
 

Zachęcamy się do zapoznania się z projektem Samorządu Studentów PB dotyczącym nowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, który miałby obowiązywać w roku akademickim 2013/2014.

plik