Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla studentów
 
 
 
Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI wieku – z perspektywy wybranej dziedziny
 

Konkurs ten skierowany jest do studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  a jego organizatorem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Zadanie konkursowe polega na utworzeniu pracy na temat:

„Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI wieku – z perspektywy wybranej dziedziny” z jednego wybranego przez siebie zakresu spośród następujących zakresów:
- finanse: ubezpieczenia, bankowość, inwestycje,
- wsparcie biznesu: zarządzanie zasobami ludzkimi, it,
- socjologiczne aspekty biznesu: kampanie medialne, edukacja.

Zadanie konkursowe polega na s utworzeniu pracy w postaci:
a) eseju,
b) prezentacji multimedialnej,
c) filmu.

Nagrody:
• 3 nagrody główne o wartości 10 000 zł,
• 3 wyróżnienia o wartości do 3 000 zł,
• 24 nagrody dodatkowe.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 15 listopada na dres: wiedzapisane@pzu.pl, a pracę konkursową  - do 30 listopada 2012 r.

Wszystkie informacje o konkursie na stronie: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/konkurs-wiedza-pisane