Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla studentów
 
 
 
Badanie ankietowe dotyczące edukacji i kariery zawodowej
 


Zapraszamy studentki i studentów Politechniki Białostockiej udziału w corocznym badaniu “trendence Graduate Barometer 2013 – European Edition”. Wypełnienie ankiety internetowej nie jest skomplikowane i nie zajmie zbyt wiele czasu.
Aby wziąć udział w badaniu, prosimy kliknąć następujący link: www.trendence-gradbarometer.eu

Politechnika Białostocka jest jedną z ponad 1000 szkół wyższych biorących udział w ankiecie trendence Graduate Barometer – największym europejskim badaniu dotyczącym edukacji i kariery zawodowej. Ankieta zawiera pytania dotyczące poziomu zadowolenia studentów z przebiegu studiów i ich oczekiwań wobec przyszłej kariery zawodowej. Badanie gromadzi opinie studentów z całej Europy i wykazuje różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi państwami.

Po wypełnieniu ankiety możesz porównać swoje odpowiedzi ze średnią wyników studentów z całej Europy. Ponadto istnieje szansa wygrania jednej z następujących nagród
(* alternatywnie istnieje możliwość otrzymania kwoty pieniężnej w wysokości wynikającej z wartości wylosowanej nagrody):

  • 5 x kupon na zakupy w sklepie internetowym Amazon - każdy o wartości 500 €*
  • 10 x kupon na zakupy w sklepie internetowym Amazon - każdy o wartości 200 €*

Badanie ankietowe jest przeprowadzane we współpracy z “trendence Institut”, który zapewnia anonimowość udzielonych odpowiedzi i ochronę danych osobowych.