Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla studentów
 
 
 
Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego

Fundacja „Wileńszczyzna” realizuje IV edycję projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski pt. PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO.

Osoby polskiego pochodzenia wywodzące się z krajów byłego ZSRR, studiujące kierunki ekonomiczne (m.in. ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, metody ilościowe i systemy informacyjne, stosunki międzynarodowe gospodarcze, zarządzanie) na polskich uczelniach w r. akad. 2012/2013 mają szansę na otrzymanie stypendium naukowo-socjalnego (w wysokości do 1 500 zł miesięcznie) i szkoleniowego (w wysokości do 1 200 zł).

Więcej informacji: na www.stypendium.org