Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla pracowników
 
 
 
Zaproszenie do udziału w projekcie „Kobieta Matką Wynalazków”
 

Zapraszamy wszystkie kobiety nauki, pracownice naukowe szkół wyższych do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kobieta Matką Wynalazków” realizowanym przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie w partnerstwie z TAS Sp. z o.o.

Projekt objęła patronatem Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a finansuje je Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków EFS.

Korzyści uczestnictwa w projekcie:

  • Rozwój kontaktów nauki z biznesem
  • Projektowanie i zarządzanie badaniami zgodnie z potrzebami rynku
  • Komercjalizacja nauki i budowanie profesjonalnego rynku badań
  • Podniesienie świadomości w zakresie Gender Mainstreaming
  • Wsparcie innowacyjnej aktywności kobiet w nauce na rzec innowacyjności gospodarki
  • Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn
  • Stworzenie sieci kontaktów kobiet nauki i przedsiębiorców
  • Poznanie uczestniczek warsztatów ze środowiskiem biznesowym zainteresowanym komercjalizacją
  • Wzrost transferu wiedzy na drodze nauka – przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie trzeciej edycji cyklu edukacyjnego zaplanowane jest na 8 lutego 2013 roku. Zajęcia będą trwały 9 dni (trzy 3-dniowe zjazdy: 9–11 lutego, 23–25 lutego, 9–11 marca). Dwa pierwsze zjazdy odbędą się w Warszawie, trzeci zjazd odbędzie się w Kromerowie (koło Olsztyna). Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Kolejna edycja planowana jest w terminie maj – czerwiec 2013 roku.

Dokumenty rekrutacyjne i program III edycji szkoleń znajdują się na portalu internetowym www.kmw.fika.pl w zakładce REKRUTACJA.