Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla pracowników
 
 
 
Wsparcie współpracy kadr nauki i biznesu województwa podlaskiego
 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu  pt. „Wsparcie współpracy kadr nauki i biznesu województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach poddziałania  8.2.1. POKL  zachęcamy pracowników naukowych oraz naukowo -dydaktycznych do udziału w projekcie, którego celem jest wzmocnienie poziomu i zakresu współpracy pracowników Politechniki Białostockiej i firm województwa podlaskiego oraz procesów komercjalizacji wiedzy.

W projekcie przewiduję się organizację staży dla 40 pracowników naukowych, pracowników naukowo–dydaktycznych Uczelni w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. W harmonogramie projektu zaplanowano 2 nabory na staże, które odbędą się w dwóch terminach – VI 2012 r. oraz I-II 2013 r. Staż może trwać od 1 miesiąca do 10  miesięcy. Stażyści będą otrzymywali tzw. dodatek stażowy w wysokości 40zł/h oraz grant stażowy w wysokości 1000 zł, przeznaczony na pokrycie min. kosztów podróży, kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Łączna liczba godzin staży wynosi 14 000 h, natomiast łączna liczba godzin dla opiekunów stażystów wynosi 4 600 h. Opiekun stażysty również otrzyma dodatek w wysokości 25 zł/h. Szczegółowe zasady udziału w stażach dostępne są w Regulaminie odbywania staży.

I termin naboru wniosków na staże to 18-29 czerwca 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Wiejska 45 A, pok. 14 B

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z mgr Izabelą Senderacką pod numerem tel. 85 746 97 33 lub Eweliną Kozub pod numerem tel. 85 74670 09


plik
 
Wsparcie współpracy kadr nauki i biznesu województwa podlaskiego