Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla pracowników
 
 
 
Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
 

„Apelujemy do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, które mogą i powinny stać się siłą napędową modernizacji Polski w najbliższych dziesięcioleciach. Składamy deklarację aktywnego włączenia się w procesy wprowadzania zmian na rzecz przyspieszenia rozwoju naszego kraju i wzrostu jego pozycji międzynarodowej.”

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Apelu do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, którego sygnatariuszami są: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Apel został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Prezydium KRASP, które obyło się w dniach 10-11 stycznia 2013 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej.