Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogłoszenia dla kandydatów
 
 
 
Opłata za legitymację i indeks
 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę:

  • 21 zł – tytułem „Opłata za legitymację i indeks” (kandydaci, którzy nie posiadają Elektronicznej Legitymacji Studenckiej Politechniki Białostockiej);
  • 4 zł – tytułem „Opłata za indeks” (kandydaci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).