Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogłoszenia dla kandydatów
 
 
 
Kandydaci niezakwalifikowani – studia I stopnia (I TURA)
 

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden kierunek automatycznie biorą udział w kolejnej turze kwalifikacji. Wyniki II tury ogłoszone zostaną 24 września 2012 roku o godz. 15.00.