Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogłoszenia dla kandydatów
 
 
 
Dodatkowa rekrutacja
 

Politechnika Białostocka ogłasza dodatkową rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:

 • grafika – 7 miejsc,
 • architektura krajobrazu – 8 miejsc,
 • inżynieria środowiska – 4 miejsca,
 • ochrona środowiska – 11 miejsc,
 • elektronika i telekomunikacja – 20 miejsc,
 • elektrotechnika – 7 miejsc,
 • energetyka – 35 miejsc,
 • informatyka – 6 miejsc,
 • matematyka – 22 miejsca,
 • edukacja techniczno-informatyczna – 20 miejsc,
 • politologia – 44 miejsca,
 • leśnictwo – 43 miejsca.

Rejestracja na ww. kierunki rozpocznie się 6 sierpnia 2012 roku.