Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogłoszenia dla kandydatów
 
 
 
Dodatkowa rekrutacja
 

Politechnika Białostocka ogłasza dodatkową rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:

automatyka i robotyka – 7 miejsc,
inżynieria biomedyczna – 10 miejsc,
mechanika i budowa maszyn – 8 miejsc.

Harmonogram rekrutacji - link