Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Oferta uczelni
 
 
 
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA - NAJLEPSZA UCZELNIA TECHNICZNA W REGIONIE

Politechnika jest uczelnią, która daje specjalistyczne wykształcenie. Mamy 60-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami. Nasi absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w Białymstoku, w Polsce i Europie. Ciągle poszerzamy ofertę kształcenia wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi i naszego regionu. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez MNiSW, pięć wydziałów Politechniki Białostockiej (Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny, Zarządzania) posiada 2. kategorię (w skali ocen od 1 do 5, gdzie 1 to kategoria najwyższa).

Mamy:

 • 7 wydziałów: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny, Zarządzania oraz Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce,
 • doświadczoną kadrę naukową,
 • rozbudowaną bazę laboratoryjną,
 • wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach,
 • ponad 13 tys. studentów,
 • ponad 2 tysiące miejsc w akademikach na terenie kampusu,
 • nowoczesną bazę sportową,
 • uczelniane media: Radio Akadera, pismo Życie Politechniki.

Naszym studentom proponujemy:

 • kursy wyrównawcze z matematyki na pierwszym roku studiów,
 • program wymiany krajowej Mostech,
 • program wymiany międzynarodowej Erasmus do ponad 80 ośrodków akademickich na całym świecie,
 • program podwójnego dyplomowania z Vitus Bering University College w Danii,
 • udział w ruchu studenckim: Samorząd Studentów PB, ZSP, NZS, AEGEE, AIESEC,
 • realizowanie swoich pasji w licznych agendach studenckich,
 • rozwijanie zainteresowań w ponad 40 studenckich kołach naukowych,
 • pomoc w wyborze drogi zawodowej w Biurze Karier PB,
 • dobrze zorganizowany system stypendialny.

Kandydatom na studia proponujemy:

 • rekrutację on-line w przyjaznym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • kurs przygotowawczy do egzaminu z rysunku odręcznego (www.fundacja.pb.edu.pl),
 • atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia),
 • studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie,
 • bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Lektoraty języków obcych objęte programem studiów prowadzi Studium Języków Obcych PB. Lektoraty rozpoczynają się na I roku studiów w I lub II semestrze i obejmują od 120 do 180 godzin. Studium umożliwia studentom i absolwentom PB uzyskanie certyfikatów językowych (np. TELC, angielskie FCE, CAE, niemieckie ZDP) przy niskich nakładach finansowych.

Życie sportowe Uczelni organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które współpracuje z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego. Głównym obiektem Studium jest nowoczesna hala sportowa Akademickiego Centrum Sportu, w której znajdują się: siłownia, sala sportów walki, sala tenisa stołowego, sala aerobic oraz boiska do siatkówki, koszykówki, futsalu, badmintona i tenisa ziemnego. Studenci PB działający w licznych sekcjach Klubu Uczelnianego AZS regularnie zdobywają medale na Akademickich Mistrzostwach Polski.

Studenci i pracownicy Uczelni mogą korzystać z bogatego księgozbioru Biblioteki Politechniki Białostockiej. Do dyspozycji jest w pełni skomputeryzowany katalog, zdalny dostęp do czasopism i książek oraz krajowych i zagranicznych baz bibliograficzno-abstraktowych. Bogate zasoby Biblioteki PB udostępniane są czytelnikom w wydziałowych placówkach i czytelniach.

Na terenie kampusu PB działa jedyna w mieście koncesjonowana rozgłośnia akademicka Radio Akadera Politechniki Białostockiej. Program Akadery tworzą dziennikarze i studenci uczelni białostockich.

Zapraszamy do odwiedzenia wydziałów i zapoznania się z ofertą studiów na Politechnice Białostockiej podczas organizowanych rokrocznie imprez:

 • Dzień Otwarty na Politechnice Białostockiej,
 • Dzień Otwarty tylko dla Dziewczyn (w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dziewczyny na Politechniki),
 • Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki,
 • Białostocki Salon Maturzystów.

Zaprojektuj swoją przyszłość – zaloguj się na www.pb.edu.pl

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok

www.pb.edu.pl

 
film