Szukaj
?
 
 
 
 
Konkursy dla studentów
 
 
 

II EDYCJA KONKURSU DLA STUDENTÓW PB NA PREZENTACJĘ W J. OBCYM

 

Temat konkursu to: twój kierunek studiów: konieczny dzisiaj, niezbędny jutro.

Oczywiście temat można odpowiednio zawęzić, choćby do prezentacji konkretnych trendów czy technologii.

U dołu znajdziesz listę tematów w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Prezentacja ma trwać od 5 do 10 minut, mile widziane są prezentacje multimedialne, ale najważniejsze jest to, co powiesz.

Konkurs odbywa się pod patronatem SJO PB i Dziekana Wydziału, na którym studiujesz. Eliminacje odbędą się w dniach 19 – 27 kwietnia, daty eliminacji na wydziałach ogłosimy na początku kwietnia. W eliminacjach wyłonimy 10 najlepszych prezentacji, których autorzy przejdą do finału.

Finały odbędą się w połowie maja na wydziałach. Na każdym wydziale wyłonimy troje laureatów.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Dyplom laureata konkursu jest cennym dokumentem, którym można pochwalić się przed przyszłym pracodawcą!

Zapraszamy!

 

Temat prezentacji – praktycznie ten sam dla wszystkich kierunków studiów:

 

Wydział Architektury:

Architecture and Urban Planning – necessary today, indispensable tomorrow.

Interior Design - necessary today, indispensable tomorrow.

Graphic Art - necessary today, indispensable tomorrow.

 

Architektur  und Raumplanung –heute nötig , morgen unentbehrlich

Innenarchitektur - heute nötig , morgen unentbehrlich

Grafik- heute nötig , morgen unentbehrlich

 

Архитектура и градостроительство – необходимы сегодня, обязательны завтра.

Архитектура интерьера - необходима сегодня, обязательна завтра.

Графика- необходима сегодня, обязательна завтра.

 

Wydział Informatyki:

Information Technology - necessary today, indispensable tomorrow.

 Mathematics - necessary today, indispensable tomorrow.

 

Informatik - heute nötig , morgen unentbehrlich

Mathematik -   heute nötig , morgen unentbehrlich

 

Информатика- необходима сегодня, обязательна завтра.

Математика- необходима сегодня, обязательна завтра.

 

Wydział Elektryczny:

Electrical Engineering - necessary today, indispensable tomorrow.

Electronics and Telecommunications - necessary today, indispensable tomorrow.

Power Engineering - necessary today, indispensable tomorrow.

 

Elektrotechnik-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Elektronik und Telekommunikation-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Energietechnik-   heute nötig , morgen unentbehrlich

 

Электроника и телекоммуникация- необходимы сегодня, обязательны завтра.

Электротехника- необходима сегодня, обязательна завтра.

Энергетика- необходима сегодня, обязательна завтра.

 

 Wydział Mechaniczny:

Mechanical Engineering - necessary today, indispensable tomorrow.

Automatic Control and Robotics - necessary today, indispensable tomorrow.

Education in Technology and Informatics - necessary today, indispensable tomorrow.

Biomedical Engineering - necessary today, indispensable tomorrow.

Agriculture and Forestry Engineering - necessary today, indispensable tomorrow.

 

 

Mechanik und Maschinenbau-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Automatisierung und Robotik-  - heute nötig , morgen unentbehrlich

Technologieausbildung-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Medizintechnik-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Landwirtschafts und Forsttechnik-   heute nötig , morgen unentbehrlich

 

Автоматика и робототехника- необходимы сегодня, обязательны завтра.

Информационно-техническое образование– необходимо сегодня, обязательно завтра.

Биомедицинская инженерия- необходима сегодня, обязательна завтра.

Механика и машиностроение– необходимы сегодня, обязательны завтра.

Сельскохозяйственная и лесная техника- необходимы сегодня, обязательны завтра.

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska  

Landscape and Architecture – necessary today, indispensable tomorrow.

Civil Engineering – necessary today, indispensable tomorrow.

Environmental Engineering – necessary today, indispensable tomorrow.

Environmental Protection – necessary today, indispensable tomorrow.

Spatial Economics - necessary today, indispensable tomorrow.

 

Landschaftsarchitektur-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Bauingenieurwesen -   heute nötig , morgen unentbehrlich

Umwelttechnik-   - heute nötig , morgen unentbehrlich

Umweltschutz-   heute nötig , morgen unentbehrlich

Raumwirtschaft -   heute nötig , morgen unentbehrlich

 

Архитектура ландшафта- необходима сегодня, обязательна завтра.

Строительство– необходимо сегодня, обязательно завтра.

Пространственное хозяйство– необходимо сегодня, обязательно завтра.

Инженерия окружающей среды- необходима сегодня, обязательна завтра.

Охрана окружающей среды- необходима сегодня, обязательна завтра.

 

Wydział Zarządzania:

Management – necessary today, indispensable tomorrow.

Management and Production Engineering – necessary today, indispensable tomorrow.

Tourism and Leisure Management - necessary today, indispensable tomorrow.

Logistics - necessary today, indispensable tomorrow.

Political Science - necessary today, indispensable tomorrow.

 

Management- heute nötig , morgen unentbehrlich

Management und Produktionstechnik-  heute nötig , morgen unentbehrlich

Touristik und Rekreation-  heute nötig , morgen unentbehrlich

Logistik - heute nötig , morgen unentbehrlich

Politikwissenschaft- heute nötig , morgen unentbehrlich

 

Логистика- необходима сегодня, обязательна завтра.

Политология- необходима сегодня, обязательна завтра.

Туризм и отдых– необходимы сегодня, обязателены завтра.

Управление– необходимо сегодня, обязательно завтра.

Управление и инженерия производства– необходимы сегодня, обязателены завтра.

I