Szukaj
?
 
 
 
Inne formy pomocy
 
 
 

Osobom niepełnosprawnym Uczelnia oferuje m. in.:

  • pomoc psychologa,

  • dostosowanie stanowisk komputerowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  • wypożyczenie dla osób na wózkach inwalidzkich, składanych szyn pozwalających na pokonanie schodów czy na umieszczenie wózka w samochodzie,

  • zamianę tradycyjnych zajęć wf-u na zajęcia dostosowane do możliwości fizycznych studenta (np. siłownia, basen),

  • wyjazdy rehabilitacyjne i spotkania integracyjne,

oraz inną pomoc mieszczącą się w formule zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

(Wniosek o zapotrzebowanie studenta na świadczenia z dotacji w plikach do pobrania)