Szukaj
?
 
 
 
Informacje DSP
 
 
 
Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek
 

Szanowni Państwo,

Dział Spraw Personalnych przypomina, iż zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 j. t. z późn. zm.) płatnik składek tj. Politechnika Białostocka jest zobowiązana zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w  2013 r. wynosi  111.390,00 zł (M.P. z 2012 r., poz. 1018).

Jeśli pracownik pracuje w kilku zakładach pracy i ma kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych, to zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy systemowej jest zobowiązany zawiadomić o przekroczeniu kwoty granicznej wszystkich swoich płatników składając stosowne oświadczenie ze wskazaniem miesiąca zaprzestania naliczania składek emerytalnych i rentowych.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do pracowników Politechniki Białostockiej o kontrolowanie kwoty granicznej podstawy wymiaru składek, a w przypadku jej przekroczenia, o złożenie w wersji papierowej załączonego oświadczenia do Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych Politechniki Białostockiej pokój nr 3 i nr 4.

Plik do pobrania: Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek