Szukaj
?
 
 
 
Informacje DSP
 
 
 
Możliwości dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012
 

Dział Spraw Personalnych informuje o możliwości dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 za pośrednictwem Politechniki Białostockiej.

Z takiej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby, które:
•    nie uzyskały dodatkowych dochodów poza Uczelnią,
•    nie będą korzystały z odliczeń innych niż odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
•    nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
•    nie korzystają z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Warunkiem rozliczenia przez Politechnikę Białostocką jest złożenie oświadczenia na druku PIT-12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.201 r. w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych pokój 3 lub 4 ul. Wiejska 45A.

Druki PIT-12 do pobrania ze strony internetowej http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2012/pit_-12.pdf lub w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych w pok. 3 lub 4.