Szukaj
?
 
 
 
Informacje DSP
 
 
 
Możliwość dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 przez zakład pracy
 

Możliwość dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 przez zakład pracy

Dział Spraw Personalnych informuje o możliwości dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 za pośrednictwem Politechniki Białostockiej. Z takiej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby, które:

  • nie uzyskały dodatkowych dochodów poza Uczelnią,
  • nie będą korzystały z odliczeń innych niż odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • nie korzystają z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.
  • nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem rozliczenia przez Politechnikę Białostocką jest złożenie oświadczenia na druku PIT-12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2012 r. w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych pokój 3 lub 4 ul. Wiejska 45A.

Druki PIT-12 do pobrania ze strony internetowej http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2012/pit_-12.pdf lub w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych w pok. 3 lub 4.


plik
 
      PIT-12