Szukaj
?
 
 
 
Informacje DSP
 
 
 
Informacja skierowana do nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej
 

Szanowni Państwo,

Przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr 3/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad „Parametrycznej oceny działalności dydaktyczno-organizacyjnej pracowników Politechniki Białostockiej” do Działu Spraw Personalnych należy zgłaszać informacje dotyczące dorobku organizacyjnego ujętego w pkt IV. 1-8 i V.1 wymienionych zasad (wzór w załączniku).

Z poważaniem,

mgr Wanda Załuska

Kierownik

Działu Spraw Personalnych

Tel. 85-74697-66 lub … 90-23

plik
 
      Arkusz oceny