Szukaj
?
 
 
 
 
Dzień Otwarty Studium (październik 2005) - relacja
 
 
 

13 października 2005 roku w holu Wydziału Elektrycznego miał miejsce Dzień Otwarty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Celem tego dnia było przybliżenie naszej jednostki studentom i pracownikom Politechniki.

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym pojawiły się także nowe wymagania wobec absolwentów uczelni, uznaliśmy, iż należy uświadomić studentom, jakie zadania stoją przed nimi w najbliższej przyszłości. Wybraliśmy taką formę przekazu, która łatwo trafia do młodego odbiorcy.
Studenci mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną o standardach nauczania języków obcych, o poziomach kompetencji językowej w skali CEF zatwierdzonej przez Radę Europy, z wymaganiami dotyczącymi egzaminu TELC, itp. Wyjaśnialiśmy zasady funkcjonowania egzaminów końcowych z języków obcych na naszej uczelni i celowość wprowadzenia uczelnianego certyfikatu. W przypadku wątpliwości nasi lektorzy na bieżąco udzielali wyjaśnień i podawali potrzebne informacje.

Uatrakcyjnieniem dnia były fantastyczne dekoracje i przebrania studentów i pracowników wydawnictw w stroje oddające ducha kultury brytyjskiej.

Zaproponowaliśmy także quizy, konkursy z nagrodami, możliwość sprawdzenia znajomości języka i określenia swojego poziomu. Przedstawiliśmy również ofertę kursów na naszej uczelni, które Studium organizuje od kilku lat. Chcieliśmy zachęcić do uczenia się języków obcych i zainteresować studentów kulturą innych krajów.

Przy stoliku Programu Sokrates - Erasmus odwiedzający mieli okazję spotkać się za studentami, którzy wrócili z wymiany, jak również ze studentami zagranicznymi, którzy właśnie przyjechali studiować na naszej uczelni.

Wydawnictwa Macmillan, Oxford i Longman proponując swoją szeroką ofertę i przekazując cenne nagrody, uatrakcyjniły nasze spotkanie, za co serdecznie dziękujemy.

Nagrody Główne (słowniki jęz. angielskiego) w konkursie wylosowali:

1. Przemysław Cebeliński /Wydział Elektryczny/
- Longman Dictionary of Contemporary English
2. Justyna Sokołowska /Wydział Zarządzania/
- Macmillan Essential Dictionary
3. Wanda Piekutowska /Wydział Zarządzania/
- Oxford Advanced Learner's Dictionary

Zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Elektrycznego i administracji budynku
za gościnę i pomoc w przygotowaniach.

 
galeria