Szukaj
?
 
 
 
Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
 
 
 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH I DYDAKTYKI

kierownik

mgr Irena Werdoni, pok. 233

tel/fax 746 90 24

i.werdoni[at]pb.edu.pl

skład osobowy

Głafira Gawryluk
inż. Agnieszka Romaniuk

746 90 36
746 90 36

g.gawryluk[at]pb.edu.pl
a.romaniuk[at]pb.edu.pl

mgr Małgorzata Jeglińska - Krupa

746 90 38

maljeg[at]pb.edu.pl

mgr Anna Gromko

746 90 39

agromko[at]pb.edu.pl

mgr Justyna Grodzka

746 90 34

j.grodzka[at]pb.edu.pl

mgr Agata Gawryluk
mgr Marta Sznajder

746 90 38
746 90 37

agawryluk[at]pb.edu.pl
m.sznajder[at]pb.edu.pl

dane adresowe:

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 C
pok. 233
Białystok 15-351

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki jest merytoryczną komórką w naszej uczelni, która realizuje szeroko rozumiane zadania w zakresie obsługi studentów (ogółem 13.778 w tym: 10.005 - studia stacjonarne, 3.773 - studia niestacjonarne); uczestników studiów doktoranckich - ogółem 130 na studiach stacjonarnych; słuchaczy studiów podyplomowych (ogółem 257 ). Realizacja zajęć dydaktycznych w uczelni przebiega na 24 kierunkach studiów.


plik
 
Opłaty za studia
Cudzoziemcy - Rekrutacja
Regulamin studiów
      Nowy regulamin
harmonogram roku akademickiego PB
Agendy studenckie
Staż asystencki
Koła naukowe
Praktyki zawodowe
Program MOSTECH
Pomoc materialna dla studentów
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
Domy studenta
Regulamin studiów podyplomowych
Oferta studiów podyplomowych
Regulamin studiów doktoranckich
Stypendium doktoranckie
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
Pomoc materialna dla doktorantów
sprawozdania z realizacji zajęć dydaktycznych
Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych
      wzór rachunku