Szukaj
?
 
 
 
Centrum Pedagogiczne
 
 
 

CENTRUM PEDAGOGICZNE zaprasza studentów i absolwentów Politechniki

W roku akademickim 2011/2012 prowadzone będą zajęcia w CENTRUM PEDAGOGICZNYM na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Absolwenci Centrum uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów związanych z ich kierunkiem studiów.

Centrum jest czterosemestralne, cykl zajęć obejmuje 330 godzin zajęć audytoryjnych - 150 godzin praktyk w szkołach, zajęcia prowadzone są w trybie wieczorowym.

CENTRUM PEDAGOGICZNE
zaprasza wszystkich studentów


W roku akademickim 2008/2009 prowadzone będą zajęcia w CENTRUM PEDAGOGICZNYM na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Absolwenci Centrum uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów związanych z ich kierunkiem studiów.

  • Celem kształcenia w Centrum jest przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) słuchaczy do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) odpowiadającego kierunkowi studiów wyższych.
  • Kształcenie kierunkowe prowadzone jest w ramach kierunku studiów w wyższej uczelni, w trakcie których nabyta zostaje wiedza i umiejętności odpowiednie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). Studia wyższe dają przygotowanie merytoryczne z zakresu przedmiotu (zajęć).
  • Słuchacze Centrum uzyskują przygotowanie pedagogiczne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej oraz odbywają praktykę pedagogiczną (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu).
  • Kształcenie w Centrum Pedagogicznym prowadzone jest w układzie semestralnym.
  • Zajęcia trwają cztery semestry, w wymiarze godzinowym 330 godzin oraz 150 godzin praktyk.
  • Centrum Pedagogiczne jest odpłatne


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Kierownik Centrum Pedagogicznego
dr Mirosława Czerniawska

Wydział Zarządzania
Kleosin,  pok. 204 KL
Tel. 085-746-98-21